Νέα

Νέα υπεραγορά τροφίμων στην Άρτα

Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και την εγκατάσταση των ειδών υγιεινής σε νέα υπεραγορά τροφίμων στην Άρτα. Οι εργασίες για το νέο κατάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Νέα κλινική αιμοκάθαρσης στον Άγιο Δημήτριο

Σήμερα, η εταιρεία μας ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής της νέας κλινικής αιμοκάθαρσης στον Άγιο Δημήτριο, Αττικής. Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο στο οποίο αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την κατασκευή όλων των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, ώσμωσης και ιατρικών αερίων.

Scroll to Top