Διασφάλιση Ποιότητας

Από τον Μάρτιο του 2018, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Με γνώμονα τόσο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της όσο και το σεβασμό στο περιβάλλον, η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 σε όλα τα έργα που κατασκευάζει και συντηρεί.

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση μας με τις απαιτήσεις για την ποιότητα κατασκευής του εκάστοτε έργου μας.

Η επαγγελματική αντιμετώπιση των πελατών και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί τους έχουν δημιουργήσει τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η ανοδική πορεία της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε.

Επιπλέον, η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε αποτελεί εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της REHAU.
Scroll to Top