ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει τις εργασίες ανακαίνισης στο νεφρολογικό τμήμα σε Γ.Ν.Α. στην Αθήνα.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθεί πλήρης ανακαίνιση και μετατροπή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της μονάδας καθώς και η εγκατάσταση νέου δικτύου ιατρικών αερίων.

Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top