Ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης στον Λευκό Σταυρό Αθηνών

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε, στις 22/10/2019, τις εργασίες ανακαίνισης στην ιδιωτική κλινική Λευκός Σταυρός Αθηνών.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν δίχως κωλύματα και το έργο παραδόθηκε σε πλήρη και άρτια λειτουργία.

Δείτε φωτογραφίες και περισσότερα στοιχεία για το έργο εδώ.

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top