ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

Έτος ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2018
Αντικείμενο εργασιών: Εξ΄ ολοκλήρου κατασκευή του δικτύου πυρόσβεσης στον περιβάλλοντα χώρο

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top