ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έτος ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2019
Αντικείμενο εργασιών: 

  1. Ανακαίνιση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, συμπυκνωμάτων και οξυγόνου του 4ου και 5ου ορόφου
  2. Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος θέρμανσης με τρία μπόιλερ των 3000 lt.
  3. Εγκατάσταση ηλιακού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με δεκαπέντε ηλιακούς συλλέκτες
  4. Εγκατάσταση μονάδας φυσικού αερίου για την ενίσχυση παραγωγής ζεστού νερού
  5. Ανακατασκευή του χώρου του υπογείου για την διαμόρφωση των νέων μαγνητικών αξονικών

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top