ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ

Έτος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2019
Αντικείμενο εργασιών: Επέκταση του δικτύου πυρόσβεσης με εγκατάσταση νέου δικτύου springler στα ράφια προϊόντων και νέου δικτύου πυροσβεστικών φωλιών.

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top