ΝΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ

Ολοκλήρωση: Ιούλιος 2018
Είδος εργασιών: Εξ’ ολοκλήρου κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, ώσμωσης και ιατρικών αερίων. Κατασκευή των χώρων υγιεινής.

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top