ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΚΗΦΙΣΙΑ

Έτος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2017
Αντικείμενο εργασιών: Εξ’ ολοκλήρου κατασκευή των δικτύων τοπικής κατάσβεσης και κλιματισμού στον χώρο των server rooms

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top